Skip to main content

Record of TNFSH Award Winners of International Olympiads

Record of TNFSH Award Winners of International Olympiads
Year Subject Award Held in Student Name Teacher
2019-2020 Chemistry
Informatics
Silver Medal
Silver Medal
Istanbul (online)
Singapore (online)
Meng-fu, Chen
Chen-jui, Tsao
Chao-sheng, Sung
Yung-jin, Yen
2018-2019 International Junior Science Olympiad Gold Medal Botswana Bing-hong, Chou  
2017-2018 Biology
Geography
Gold Medal
Silver Medal
Iran
Canada
Yun-zhen, Chen
Pin-rui, Huang
Jing-yin, Lin
Xiu-ru, Lai
Xiao-hui, Ye
2016-2017 Chemistry
Mathematics/Asia Pacific (A-P)
Gold Medal
Silver Medal
Thailand
Brazil
Wei-Yu Lin
Shuang-Yan Li
Hsien-Wen Liu
Chung-Bin Tsai
2015-2016 Biology
Earth Science
Mathematics/A-P
Gold Medal
Gold Medal
Award of Honor
Vietnam
Japan
Meng-Hong Lin
Yu-Lun Hsu
Hsuang-Yan Li
Ren-Chung Guo
Chung-Yi Hsiao
Chung-Bin Tsai
2014-2015 Earth Science
Biology
Gold Medal
Silver Medal
Brazil
Denmark
Kai-Hung Cheng
Hsue-Yu Hung
Yi-Ru Hsih
Ren-Chung Guo
2013-2014 Earth Science
 
Gold Medal
Silver Medal
Spain
Spain
Shih-Huan Huang
Shu-Chen Lee
Yi-Ru Hsih
2012-2013 Biology
Earth Science
Earth Science
Gold Medal
Gold Medal
Silver Medal
Switzerland India
India
Meng-song Chang Chun-yen Chang
Pin-Kuan Hsieh
Ren-chung Guo
Yi-ru Hsih
Yi-ru Hsih
2011-2012 Mathematics/Asia Pacific (A-P) Award of Honor Japan Li-wei Cheng Ying-yen Chen
2010-2011 Computer
Physics
Physics/Asia
Gold Medal
Gold Medal
Gold Medal
Thailand
Thailand
Israel
Meng-huan Yu
Hong-Yi Yang
Hong-Yi Yang
Yung-Jin Yen
Mu-chuan Huang
Mu-chuan Huang
2009-2010 Earth Science
Physics
Physics/Asia
Physics/Asia
Physics/Asia
Mathematics/A-P
Mathematics/A-P
Gold Medal
Gold Medal
Gold Medal
Bronze Medal
Award of Honor
Bronze Medal
Award of Honor
Indonesia
Croatia
Taipei
Taipei
Taipei
Hong-yi Yang
Nai-lun Hsu
Nai-lun Hsu
Hong-yi Yang
Guan-yu Li
Yung-Hsin Chen
Hsang-Hsin Wu
Yi-ru Hsih
Chun-chang Ho
Chun-chang Ho
Mu-chuan Huang
Chun-chang Ho
Fan-Mei Meng
Wei-ming Peng
2008-2009 Chemistry
Computer
Physics
Physics/Asia
Mathematics/A-P
Mathematics/A-P
Gold Medal
Silver Medal
Gold Medal
Gold Medal
Award of Honor
Award of Honor
London
Bulgaria
Mexico City
Bangkok
Hong-Yi Yang
Che-yang Wu
Nai-lun Hsu
Nai-lun Hsu
Hong-yi Yang
Chang-ming Huang
Hsu-chun Cheng
Yung-jin Yen
Chun-chang Ho
Chun-chang Ho
Chuan-you Wu
Chung-bin Tsai
2007-2008 Computer
Physics/Asia
Mathematics/A-P
Gold Medal
Bronze medal
Award of Honor
Cairo
Mongolia
Che-yang Wu
Nai-lun Hsu
You-ting Lin
Yung-jin Ye
Chun-chang Ho
Chien-chung Hsiao
TOP
TOP